Verordening

Veiligheidsinformatiebladen

Fiches de données de sécurité QuickFDS

Een veiligheidsinformatieblad is een formulier met informatie over de eigenschappen van een chemische stof (het gebruik en de opslag ervan, de kenmerken, gevaren…).

Quick-FDS is een bemiddelingsplatform van veiligheidsinformatiebladen dat de voorgeschreven, beveiligde en gecertificeerde overbrenging van de veiligheidsinformatiebladen waarborgt. Met behulp van Quick-FDS hebben we een nieuw zoeksysteem van veiligheidsinformatiebladen ingevoerd, waarin gezocht kan worden op streepjescode, artikelnummer of productnaam. U hoeft alleen maar in te loggen op deze website en Brunel in de rubriek ‘naam van de leverancier’ in te typen; vul geen wachtwoord in.

Exemple d'une fiche FDS sur Quick-FDS
Exemple d'étiquette avec CLP

De CLP-verordening

De CLP-verordening is verantwoordelijk voor de aanpassing van de achterzijde van onze producten. Sinds 1 juni 2015 voldoen alle producten die wij aan onze distributeurs leveren aan deze nieuwe eisen. Ontdek hieronder de 9 nieuwe pictogrammen van de CLP-verordening.

Zeer brandbaar
Zeer brandbaar
Gas onder druk
Gas onder druk
Brandbaar
Brandbaar
Risico's voor het aquatisch milieu
Risico’s voor het aquatisch milieu
Toxisch of dodelijk
Toxisch
of
dodelijk
Corrosief
Corrosief
Gevaarlijk voor de gezondheid
Gevaarlijk voor de gezondheid
Zeer gevaarlijk voor de gezondheid
Zeer gevaarlijk voor de gezondheid
Explosief
Explosief

De emissies in de binnenlucht

Emissies in de binnenlucht
Emissies in de binnenlucht

Sinds 23 maart 2011 vallen niet alleen de voor de bouw bestemde producten of muur- of vloerbedekkingen, maar ook verf en lak onder de voorschriften van etikettering betreffende de emissie van vluchtige verontreinigende stoffen van deze producten. De producten kunnen naargelang de emissies in klasse A+ tot C worden ingedeeld.

Exemple d'étiquette avec air intérieur

De verordening betreffende detergentia

Een detergent is een product dat wordt gebruikt voor reinigen, ontvetten of het verwijderen van vlekken. De verordening betreffende detergentia heeft als doel een deel van de samenstelling van de reinigingsmiddelen op de etiketten en op de website te zetten.

Exemple avec le dégraissant intensif cuisine
Exemple avec le désinfectant bactéricide

De verordening betreffende biociden

Deze verordening heeft als doel om de biociden met chemische werking (ontsmettingsmiddelen, bacteriedodende middelen, insecticiden, afweermiddelen… ) en de eindproducten te controleren.

Deze verordening verplicht ons informatie op de etiketten zetten, zoals het effect van het product (curatief en/of preventief), de exacte indicaties betreffende de dosering, de actieve stoffen met hun nummer en de hoeveelheden, het soort product… Bovendien zijn we op langere termijn, uiterlijk in 2023, verplicht om vergunningen te hebben voor het in de handel brengen van de eindproducten.

Vragen?

Hebt u nog vragen over de voorschriften? Neem dan contact met ons op via e-mail.