Verordening betreffende detergentia

Formulier reglement wasmiddel

Om toegang te verkrijgen tot informatie over de verordening betreffende detergentia, gelieve het formulier hieronder in te vullen. De informatie zal u dan via e-mail in pdf-formaat toegestuurd worden.

Ondervindt u een probleem? Neem contact met ons op door middel van ons contactformulier.

De lijst met ingrediënten kunt u vinden op de CosIng-database: https://ec.europa.eu/growth/sectors/cosmetics/cosing_fr.

De op dit formulier verzamelde gegevens worden door BRUNEL CHIMIE DERIVES, 16, Rue Harald Stammbach, 59290 WASQUEHAL, geregistreerd in een gedigitaliseerd bestand, voor verwerking van uw verzoek om informatie over onze wasproducten. De wettelijke basis voor verwerking is het voldoen aan een wettelijke verplichting.

De reglementeringsdienst is de enige ontvanger bij het doorgeven van de verzamelde gegevens, die gedurende een maand worden bewaard. U kunt de gegevens die betrekking op u hebben inzien, rectificeren, verzoeken uw gegevens te wissen of uw recht uitoefenen de verwerking van uw gegevens te beperken.

Meer informatie over uw rechten vindt u op de website : https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/ (BE) https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl (NL). Voor het uitoefenen van deze rechten of in geval van vragen over de verwerking van uw gegevens op dit formulier kunt u contact opnemen met onze dienst Consumentenbetrekkingen door een brief te sturen aan Brunel Chimie Dérivés – 16, Rue Harald Stammbach – 59290 WASQUEHAL, of per e-mail via de contactpagina.

Als u, nadat u contact met ons heeft opgenomen, van mening bent dat uw rechten op het gebied van gegevensbescherming niet worden gerespecteerd, dan kunt u een klacht richten aan de gegevensbeschermingsautoriteit (BE) Aautoriteit persoonsgegevens (NL).