Vertrouwelijkheid

Vertrouwelijkheid

Informatie inzake ‘Cookies’
Wanneer u onze websites raadpleegt, dan kan er informatie inzake uw surfgedrag worden geregistreerd in bestanden, ook wel ‘Cookies’ genaamd, die geïnstalleerd zijn op uw terminal (computer, tablet, smartphone, enz.).
Deze rubriek biedt u de mogelijkheid om meer info te bekomen over de herkomst en het gebruik van surfinformatie die wordt verwerkt indien u onze website www.starwax.fr raadpleegt.
1. Wat is een cookie:
Een cookie is een tekstbestandje dat uiteenlopende informatie bevat. Het wordt geplaatst op uw terminal (computer, tablet, smartphone…) via uw browser, door de website die u bezoekt. Cookies kunnen gebruikt worden voor uiteenlopende doeleinden. Ongeacht het type cookies, kan enkel diegene die een cookie creëert de informatie die deze bevat lezen of wijzigen.
2. De verschillende types cookies gebruikt door starwax.fr :
De website Starwax.fr gebruikt cookies. Geen enkele van de cookies die worden gebruikt op onze websites verzamelen persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben. De types cookies die worden gebruikt door de website van starwax.fr zijn:

De analytische cookies of prestatiecookies: deze cookies bieden ons de mogelijkheid om meer te weten te komen over het gebruik en de prestaties van onze website en om de werking ervan te verbeteren. Zij meten namelijk de gegevens van uw surfgedrag (de meest geraadpleegde pagina’s, de pagina’s waar mensen onze website verlaten of de duur van uw bezoek).
Cookies van de sociale netwerken: bepaalde pagina’s van onze website bieden apps die uitgaan van derden, die u de mogelijkheid bieden om inhoud van onze website te delen met anderen. Dit is het geval voor de knoppen ‘Delen’ of ‘Vind ik leuk’, afkomstig van sociale netwerken als Facebook, Twitter of Google+
Wij hebben geen enkele controle over de manier die wordt gebruikt door sociale netwerken om informatie in te zamelen die betrekking heeft op ons surfgedrag.
Indien u aanwezig bent op een van deze netwerken, dan vragen wij u om het beleid te raadplegen dat verband houdt met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van deze sociale netwerken teneinde kennis te nemen van de gebruiksdoeleinden, voornamelijk reclamedoeleinden, de surfinformatie die ze kunnen inzamelen via deze apps. Dit beschermingsbeleid moet u de mogelijkheid bieden om uw keuze te kunnen maken bij deze sociale netwerken, voornamelijk door het instellen van parameters voor uw gebruikersaccounts voor elk van deze netwerken.
3. Meer informatie over cookies:
Vind meer informatie over het gebruik van cookies op de website van CNIL: https://www.cnil.fr/vos-droits/vos-traces/les-cookies/
4. Het gebruik van cookies aanvaarden of weigeren:

Belangrijke opmerking: wij herinneren u aan het feit dat de parameterinstellingen van uw browser inzake cookies uw voorwaarden kunnen wijzigen die toegang verlenen tot onze diensten. Indien uw browser geconfigureerd is zodat alle cookies worden geweigerd, dan kunt u bijvoorbeeld geen aankopen doen op onze website of gebruik maken van de essentiële functies van onze website.

U kunt uw navigatiesoftware configureren zodanig dat cookies worden geregistreerd in uw terminal of worden verwijderd, hetzij systematisch, hetzij naargelang diegene die ze creëerde.
U kunt eveneens uw surfsoftware configureren zodat de aanvaarding of de weigering van de cookies u punctueel wordt voorgesteld, nog voor een cookie kan worden geregistreerd in uw terminal.
Het volstaat om naar het hulpmenu te gaan van uw browser om te weten op welke manier u uw wensen inzake cookies kunt wijzigen:
Browser Internet Explorer™ : Hulp online
Browser Safari™ : Hulp online
Browser Chrome™ : Hulp online
Browser Firefox™ : Hulp online
Browser Opera™ : Hulp online